Menu

Polityka prywatności

↑ fot. Radosław Kaźmierczak

Mechanizm cookies w serwisie arscameralis.pl

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie arscameralis.pl wykorzystywane są pliki cookies, które przechowują informacje na temat wersji językowej strony oraz dane do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics. Pliki są wykorzystywane w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności serwisu.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i nie przechowują danych osobowych użytkowników. Pliki cookies przechowują natomiast dane dotyczące wykorzystywanych narzędzi oraz aktywności użytkowników w trakcie korzystania z serwisu.

W większości przeglądarek internetowych mechanizm cookies jest włączony domyślnie. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jednak wyłączenie mechanizmu cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów serwisu.

Serwis arscameralis.pl korzysta z tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics. Więcej o narzędziu można przeczytać TUTAJ (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytucję Kultury Ars Cameralis

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7.
Tel. 32 258 06 01
E-mail: info@arscameralis.pl

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Instytucji Kultury Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Tobiasz Melanowski. Adres e-mail: iod@arscameralis.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
– prowadzeniem korespondencji – dokumentowaniem korespondencji przychodzącej i wychodzącej w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, ustosunkowywaniem się i udzielaniem odpowiedzi
– realizacją zadań statutowych Instytucji (w tym organizacji koncertów, spotkań, dyskusji, wernisaży, warsztatów itd.)
– podpisaniem i realizacją umów i porozumień, w których są Państwo stroną, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy/porozumienia
– zatrudnianiem pracowników
– wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur i innych dokumentów finansowych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych
– archiwizacją dokumentacji
– realizacją zamówień w sklepie internetowym
– prowadzaniem postępowań w zakresie zamówień publicznych, przetargów, zapytań ofertowych
– rozpatrywaniem wniosków, zapytań i przygotowaniem oraz udostępnianiem informacji publicznej.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
– organizator Instytucji Kultury Ars Cameralis, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
– współorganizatorzy i partnerzy działań statutowych Instytucji Kultury Ars Cameralis
– podmioty działające na zlecenie Administratora na podstawie zawartych umów i porozumień
– podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu i serwisowania stron internetowych i poczty e-mail
– podmioty dostarczające systemy informatyczne (jak oprogramowanie księgowe czy kadrowo-płacowe)
– ZUS, Urząd Skarbowy, banki w zakresie dokonywania płatności i rozliczeń
– podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie
– podmioty oraz organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz instytucje, podmioty na podstawie zawartych umów
– Archiwum Państwowe.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawnione każdemu zainteresowanemu w zakresie stanowiącym informację publiczną i mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie z przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
– przez okres obowiązywania umowy podpisanej z Instytucją Kultury Ars Cameralis
– następnie do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i przedawnienia zobowiązań podatkowych
– w sposób zgodny z wewnętrznymi regulacjami Instytucji Kultury Ars Cameralis.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych
– żądania sprostowania swoich danych osobowych
– żądania usunięcia swoich danych osobowych
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– żądania przenoszenia danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Powyższe uprawnienia można realizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres Instytucji Kultury lub za pośrednictwem e-mail na adres: iod@arscameralis.pl
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwa prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych w Warszawie.

7. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu w rozumieniu RODO.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.