Menu

TOOL QUIZ

2010 — 2012
Województwo Śląskie

Europejski projekt współpracy, oparty na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem

TOOL QUIZ był pionierskim projektem, adresowanym do władz regionalnych i lokalnych, który ukierunkowany został na określenie politycznych zaleceń oraz przeprowadzenie analizy dobrych praktyk w sektorze kultury i kreatywności, przy założeniu, że kapitał ludzki jest siłą napędową rozwoju terytorialnego.

Przez trzy lata partnerzy współpracujący w ramach projektu mieli okazję przyjrzeć się potencjalnym, nowym sposobom postrzegania modelu rozwoju na poziomie regionalnym poprzez wspólną refleksję oraz wymianę dobrych praktyk. Począwszy od kwestii wyjściowej czyli kapitału ludzkiego oraz zatrudnialności w gospodarce opartej na wiedzy; kluczowej roli sektora kultury i twórczości, eksplorowali możliwości rozwoju i transformacji tego sektora poprzez skupianie się na człowieku, co w konsekwencji przyczynia się do ogólnej transformacji terytoriów i społeczeństwa.

Celem projektu było opracowanie zaleceń w zakresie lepszego kształtowania europejskich i regionalnych strategii publicznych poprzez stawianie w ich centrum kultury, kreatywności oraz rozwoju ludzkiego.

Instytucja Kultury Ars Cameralis była partnerem projekt, reprezentując Województwo Śląskie.

Szczegółowe informacje

INTERREG IVC — program współpracy międzyregionalnej

TOOL QUIZ był projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE poprzez program współpracy międzyregionalnej INTERREG IVC, powołanego w celu rozwoju międzynarodowej współpracy europejskiej.

Zainicjowany w 2007 r. i trwający do 2012 r. program stanowił część Celu 3 Współpraca Terytorialna polityki regionalnej Unii Europejskiej. Skierowany był do władz publicznych (w szczególności do władz regionalnych i samorządowych) oraz podmiotów prawa publicznego 27 Państw Członkowskich UE (oraz Szwajcarii i Norwegii).

Poprzez wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk, program INTERREG IVC stawiał sobie za cel poprawę skuteczności polityki i instrumentów regionalnych oraz przyczynił się do gospodarczej modernizacji Unii Europejskiej.

W ten sposób, w ramach programu zainicjowane były projekty obejmujące dwa główne priorytety: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku lub Innowacja  i gospodarka oparta na wiedzy. Drugi priorytet dotyczył podtematów takich, jak zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja.

Więcej o programie INTERREG IVC można przeczytać TUTAJ  (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).

TOOL QUIZ — inicjatywa współpracy regionalnej

Projekt TOOL QUIZ był wynikiem długotrwałego procesu strategicznego międzyregionalnej współpracy kulturalnej, który rozpoczął się w 2000 roku. Zrzeszał 13 partnerów z różnych stron Europy:

→ 7 samorządów regionalnych bądź podmiotów publicznych z: Belgii (Wspólnota Flamandzka oraz Wspólnota Francuska), Francji (Nord-Pas de Calais), Norwegii (Rogaland), Polski (Województwo Śląskie), Hiszpanii (Kastylia-La Mancha) oraz Wielkiej Brytanii (Walia)

→ 7 instytucji eksperckich, wśród nich : 1 ekspert polityczny (Relais Culture Europe w Paryżu), 2 uniwersytety (w Bangor i Wenecji — eksperci ds. naukowych), 4 europejskie organizacje kulturalne (Simetrias Foundation w Kastylii-La Macha, Technocité ASBL w Walonii, Muzeum Dr. Guislain w Gandawie, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris na Śląsku).

Partner wiodący: Rada Regionu Nord-Pas de Calais / Wydział Kultury, Francja

Budżet całkowity  — 1 586 380.60 €
Dofinansowanie z EFRR  — 1 436 380.60 €
Współfinansowanie z Funduszy Norweskich  — 75 000 €

TOOL QUIZ — konferencja tematyczna

Czwarta międzynarodowa konferencja w ramach projektu TOOL QUIZ, tym razem zorganizowana w Polsce. Konferencja odbyła się w dniach 1 — 2.06.2011 w katowickim Kinie Kosmos — Centrum Sztuki Filmowej i Kinoteatrze Rialto. Konferencja była dedykowana znaczeniu sztuki i kultury dla rozwoju miasta oraz regionu.

Wystąpienia zaproszonych gości, dyskusje z udziałem publiczności, wycieczki w ramach alternatywnej turystyki oraz warsztaty ogniskowały się wokół szeregu — szczególnie interesujących z punktu widzenia kultury miejskiej — haseł m.in.: architektury, sztuki, ogrodów, aglomeracji, Europy, kultury czy obywatelstwa.

Jako partner w projekcie TOOL QUIZ oraz organizator konferencji przygotowaliśmy szereg debat tematycznych dotyczących między innymi szeroko rozumianej kultury w kontekście kwestii społecznych, aktywności obywatelskiej czy też sztuki jako innowacyjnego narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego. Uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, jak żyje się na co dzień w europejskich miastach, w których mieszka około 70 proc. obywateli naszego kontynentu i w których wytwarza się ponad 80 proc. europejskiego PKB. W miastach, które są motorami wzrostu gospodarczego, które kumulują największą liczbę miejsc pracy, które są centrami innowacji i gospodarki opartej na wiedzy. Wreszcie w miastach, które — przez swe unikalne dziedzictwo historyczne, urbanistyczne i architektoniczne — stanowią o tożsamości kulturowej Europy. Przywoływane w trakcie konferencji dobre praktyki odnosiły się zarówno do szeregu pozytywnych jak i negatywnych zjawisk, z którymi na co dzień zmaga się większość europejskich miast. Rozwarstwienie społeczne, bezrobocie, degradacja dzielnic (często śródmiejskich) były punktem wyjścia do dyskusji o tym jak poprzez działania kulturowe można zmienić rzeczywistość.

Tematyka konferencji wpisywała się zarówno w starania Katowic o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, w założenia i cele projektu TOOL QUIZ, nawiązywała także do coraz większej roli polityki miejskiej w działach wszystkich europejskich rządów, także na forum Unii Europejskiej, która od dawna inicjuje debaty dotyczące tej tematyki.

TOOL QUIZ — seminarium i warsztaty

W dniach 29 — 30.05.2012 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyły się seminarium oraz warsztaty poświęcone tematyce zależności między animacją kulturalną a ekonomią społeczną, których organizatorem była Instytucja Kultury Ars Cameralis.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Museum Dr. Guislain w Gandawie (Muzeum Historii Psychiatrii), którzy zaprezentowali dobre praktyki z zakresu zatrudnienia wspieranego na podstawie ich działalności oraz rozwiązania prawne i działalność instytucji pomocy społecznej regionu Flandria w Belgii oraz przedstawiciele Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego — Teatr Grodzki, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych z Bielska-Białej.

Warsztaty dedykowane transferowi dobrych praktyk poprzedziła wizyta przygotowawcza w Gandawie, wizyta studyjna w Museum Dr. Guislain w Belgii oraz wizyta studyjna w Bielsku-Białej (Polska).

Organizator
Partner

Polecamy

 • 12.11 — 12.12.2021

  Wszechświaty równoległe

 • 14.11. — 19.12.2019

  Roman Cieślewicz i chantalpetit. En tête à tête / Twarzą w twarz

 • 25.11.2009 — 05.01.2010

  David Lynch. Wystawa litografii i fotografii

 • 04.11.2016 — 15.01.2017

  Rysa na powiece

 • 27.10. — 27.12.2016

  Planeta Topor. Abram. Roland. Nicolas

 • 15.11.2012 — 15.01.2013

  Pablo Picasso: Świat jest teatrem

 • 21.11.2012 — 20.01.2013

  Kishin Shinoyama: Atokata / Ślady

 • 26.11.2010 — 30.01.2011

  Jake & Dinos Chapman: W królestwie bezrozumności

 • 1 — 31.10.2010

  Simon Yotsuya i przyjaciele, czyli Bellmer w Japonii

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.